Seachtain na Gaeilge 2018

Scealta as an Longfoirt: Seachtain na Gaeilge 2018

Ritheann Seachtain na Gaeilge ar feadh coicíse gach bliain thart ar Lá Fhéile Pádraig agus an blíain seo thiteann sé ar Márta 1 go 17 Márta 2018.

Is í Seachtain na Gaeilge Féile idirnáisiúnta Éireannach agus ceann de na cheiliúradh is mó ar ár dteanga, cultúr, féiniúlacht dúchais agus a beith le ár muintear.

 

Tá sé am tábhachtach i bhfoghlaim an pháiste agus iad ag foghlaim faoi faoin saol agus cultúr in Éirinn agus i dtaithí ar an teanga, b’fhéidir don chéad uair.

Tá go leor bealaí do leanbh chun an teanga dhúchais Gaeilge a úsáid i súgradh agus foghlaim agus dá bhrí sin go mbeadh sé mar chuid den churaclam agus pleanáil Luathbhlianta Seirbhísí ar a nascann le Aistear Téamaí Féiniúlacht agus Muintearas agus Cumarsáid agus Síolta Caighdeán. (Aistear Themes: Identity and Belonging, Communication and Siolta Standard – Curriculum)-  rainn, cluichí agus ceol, mar shampla.

 

 

Gníomhaíocht

Seo rann simplí atá éasca agus spraoi a fhoghlaim nuair a shealbhú leanaí lámha, dul timpeall i gciorcal agus léim ag an am ceart

( Buiochas do Forbairt Naionrai Teo)

 

Istigh sa Zú

 

Istigh sa Zú                                                                  Inside the Zoo

T︠á an Baba︠í Cangarú                                                 Is the Baby Kangaroo

Léim anios                                                                   Jump now

Léim anios                                                                   Jump now

Léim anios go luath!                                                  Jump now quick

Istigh sa Zú

T︠á an Mamaí Cangarú

Léim anios

Léim anios

Léim anios go luath!

Istigh sa Zú

T︠á an Dada︠í Cangarú

Léim anios

Léim anios

Léim anios go luath

Bain trial aisti!